HAKKIMIZDA

GÜRİŞ HOLDİNG, yeraltı kaynaklarının tespit edilmesine ve en yararlı şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmak, sahip olduğu uzman kadro ve çağdaş. teknolojilerle Türk madenciliğini global ölçekte önemli bir konuma getirmek, sürekli büyümek ve gelişmek amacıyla 2012 yılında SANTRAL MADENCİLİK A.Ş.’yi kurmuştur.

Firmamız; Türkiye genelinde, ruhsat başvurularında bulunarak, maden arama çalışmalarına başlamıştır. Bünyesinde bulunan bu ruhsatların tamamında jeoloji, jeokimya, jeofizik, uzaktan algılama ve prospeksiyon çalışmalarını tamamlamıştır.

SANTRAL MADENCİLİK, yurt dışı madencilik projelerini de gündemine alarak, 2013 yılında, K.K. SANTRAL MADENCİLİK Ltd.’yi kurmuştur. Kıbrıs’ta; arama amaçlı, metalik maden oluşumlarının belirlenmesine yönelik literatür taraması ve uzaktan algılama çalışmaları yapılarak, yaklaşık 272 km2’lik bir alanda KKTC Bakanlar Kurulu Kararı ile maden arama imtiyazı elde etmiştir.

Bölgede yapmış olduğu jeokimyasal etüt, jeolojik ve jeofizik çalışmaları sonrasında yaklaşık 19.000 m karotlu sondaj faaliyetleri gerçekleştirerek ekonomik bir kaynak ortaya koymuştur. Bürokratik işlemlerin tamamlanması ile işletmeye yönelik çalışmalara başlanacaktır.

GÜRİŞ HOLDİNG, Şubat 2015 tarihinde, Akdeniz Resources Madencilik A.Ş.’nin hisselerini satın alarak, ülkenin önemli maden projelerinden biri olan; Artvin/Yusufeli altın, bakır, kurşun, çinko  projesine yatırım kararı almıştır.

Bu projeye “ÇED Olumlu” kararı alarak, toplamda yaklaşık 100.000 m. arama ve rezerve yönelik sondajların yapılmasıyla, metalürjik testler ve kaynak tahmini çalışmaları tamamlanmıştır. Projemizle ilgili fizibilite çalışmalarının ardından yatırım faaliyetlerimiz başlatılmış olup, bazı kritik ekipmanların siparişi verilmiş, sahaya transferi sağlanmıştır. Bu faaliyetlere paralel olarak proje finansmanı için görüşmeler  devam etmektedir.  Projenin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.